گروه حال

حال دل با تو گفتنم هوس است…

تولد به سبک علی جمالی

ارسال شده توسط در تاریخ 19 خرداد 1394

تولد به سبک علی جمالی

تولد، می تواند آغاز همه ی اتفاقات زندگی ما آدم ها باشد. گاهی بعضی ها فقط یک بار متولد می شوند، اما بعضی ها همیشه  و پیوسته در حال نو شدن، در حال تولدند. بعضی ها مدام نو می شوند مثل علی جمالی عزیزمان. امروز سالروز تولد علی جمالی، گیتاریست، تنظیم کننده و رهبر ارکستر حال است. سالروز همه ی زاده شدن هایش. علی هر بار با نغمه ی نویی که می سازد متولد می شود. روحش تازه می شود و روحمان را تازه می کند. نو...

ادامه مطلب